Jak to funguje?

Odlesňování naší planety je celosvětový problém. Ve většině případů je odlesňování tak rychlé, že se bohužel nestíhá ve stejném objemu obnovovat lesní porosty. Proto jsme se rozhodli, že se chceme s vaší pomocí zodpovědně podílet na opětovném zalesňování naší planety. Každý produkt s tímto označením vám garantuje, že jeho zakoupením odvedeme této neziskové organizací finanční částku na vysazení jednoho stromu a vy dostanete certifikát s poděkováním. Úzce spolupracujeme s celosvětovou organizací Reforestation – OneTreePlanted.